MAIN MENU
Stosowanie numeracji w pracach licencjackich.

Wszystkie prace dyplomowe, w tym i prace licencjackie, muszą być podzielone na części. Najczęściej spotyka się podział na rozdziały i podrozdziały, a czasem i na kolejne, mniejsze elementy. Wszystkie te części powinny być odpowiednio nazwane i ponumerowane. Artykuł ten będzie traktował o tym, jaka numeracja jest najlepsza w pracy licencjackiej i w jaki sposób właściwie wstawić taką numerację w tekst.

Program Word oferuje opcje automatycznego numerowania rozdziałów i podrozdziałów. Żeby wstawić numerację, należy najpierw w widoku Plan dokumentu użyć odpowiedniej numeracji nagłówków na rozdziałach i podrozdziałach. Zrobić to można używając opcji Format->Style formatowania. Potem należy wrócić do widoku Układ wydruku. Zastosowanie się do tych porad pozwoli na automatyczne wstawianie nie tylko numeracji, ale również i spisu treści.

Po tych czynnościach wstępnych trzeba wybrać kolejno opcje: Format->Punktory i numeracja. W oknie operacyjnym, które się pokaże, należy wybrać zakładkę Konspekty numerowane . Znajduje się tam wiele propozycji Worda, dotyczących formy numerowania rozdziałów i podrozdziałów w pracach licencjackich i innych.

Najczęściej w pracach licencjackich stosuje się numerację cyframi arabskimi. I tak jeśli rozdział ma numer 1, to podrozdział 1.1, 1.2 itd. Analogicznie, gdy w pracy są również podrozdziały. Ich numeracja to wtedy 1.1.1, 1.1.2 itp. itd. Można również zastosować numerację łączącą liczby i litery czy numerować tylko podrozdziały. Opcji jest naprawdę wiele.

Przy nadawaniu numerów poszczególnym częściom pracy, warto zwrócić uwagę na jej budowę i, w zależności od stopnia złożoności pracy, nadawać jej elementom właściwą formę numeracji. Przy bardzo skomplikowanych formach warto zastosować mieszany styl numeracji (cyfry i litery). Wszystko w trosce o czytelność budowy pracy, a co za tym idzie - o łatwiejsze rozeznanie się w jej zawartości. Praca dyplomowa musi być bowiem przede wszystkim tekstem jasnym, zwięzłym i klarownym.

REKLAMA