MAIN MENU
Zasady pisania obejmujące polskie prace licencjackie

Na prace licencjackie współcześnie nakłada się wiele wymagań dotyczących ich ostatecznego kształtu. Wymogi te są przedstawiane zwykle za pośrednictwem Internetu przez uczelnie i dotyczą zasad pisania i formatowania dokumentów naukowych w edytorach tekstu. Określa się m.in. styl i rozmiar czcionki, parametry marginesów, a także odstępy między wierszami (tzw. interlinia).

Koniecznym jest stosowanie się przy pisaniu prac licencjackich do wszystkich wytycznych uczelni. Niespełnienie któregoś z wymogów może skutkować bowiem nieprzyjęciem przez dziekanat pracy do oceny recenzenta. W dziekanacie zwykle składamy naszą pracę końcową w "skondensowanej", elektronicznej formie, którą przygotowujemy np. na nośniku, jakim jest płytka CD-R.

Do wymogów, które dotyczą współcześnie pisanych w Polsce prac licencjackich, możemy zaliczyć również stosowanie określonej ilości stron zawierającej się najczęściej w widełkach liczbowych, w których należy się zmieścić. Praca nie może być więc za długa ani za krótka. Należy też zwrócić uwagę na format bibliografii - różne uczelnie wymagają różnego podejścia w tym zakresie.

Zasady i reguły pisania prac licencjackich dotyczą też ich wartości merytorycznej, z którą wiąże się poprawność stylistyczno-gramatyczna. Należy zwracać uwagę na błędy i literówki i przestrzegać się przed ich popełnianiem. Mogą one bowiem zepsuć całokształt naszej pracy końcowej.

W edytorach tekstu istnieje na szczęście narzędzie, które pomaga w łatwy sposób rozwiązać problemy w przypadku wątpliwości natury językowej. Jest nim narzędzie sprawdzania pisowni i gramatyki - wystarczy wcisnąć na klawiaturze klawisz funkcyjny F7, aby je uruchomić!

REKLAMA