MAIN MENU
Zasady pisania obejmujące polskie prace licencjackie

Na prace licencjackie współcześnie nakłada się wiele wymagań dotyczących ich ostatecznego kształtu. Wymogi te są przedstawiane zwykle za pośrednictwem Internetu przez uczelnie i dotyczą zasad pisania i formatowania dokumentów naukowych w edytorach tekstu. Określa się m.in. styl i rozmiar czcionki, parametry marginesów, a także odstępy między wierszami (tzw. interlinia).

Koniecznym jest stosowanie się przy pisaniu prac licencjackich do wszystkich wytycznych uczelni. Niespełnienie któregoś z wymogów może skutkować bowiem nieprzyjęciem przez dziekanat pracy do oceny recenzenta. W dziekanacie zwykle składamy naszą pracę końcową w "skondensowanej", elektronicznej formie, którą przygotowujemy np. na nośniku, jakim jest płytka CD-R.

Do wymogów, które dotyczą współcześnie pisanych w Polsce prac licencjackich, możemy zaliczyć również stosowanie określonej ilości stron zawierającej się najczęściej w widełkach liczbowych, w których należy się zmieścić. Praca nie może być więc za długa ani za krótka. Należy też zwrócić uwagę na format bibliografii - różne uczelnie wymagają różnego podejścia w tym zakresie.

Zasady i reguły pisania prac licencjackich dotyczą też ich wartości merytorycznej, z którą wiąże się poprawność stylistyczno-gramatyczna. Należy zwracać uwagę na błędy i literówki i przestrzegać się przed ich popełnianiem. Mogą one bowiem zepsuć całokształt naszej pracy końcowej.

W edytorach tekstu istnieje na szczęście narzędzie, które pomaga w łatwy sposób rozwiązać problemy w przypadku wątpliwości natury językowej. Jest nim narzędzie sprawdzania pisowni i gramatyki - wystarczy wcisnąć na klawiaturze klawisz funkcyjny F7, aby je uruchomić!

Zasady pisania obejmujące polskie prace licencjackie
W Polsce prace licencjackie muszą być pisane w określony sposób, zgodnie z wymogami formalnymi uczelni. Istnieje zbiór zasad, których student-dyplomant powinien ściśle przestrzegać.

Prace licencjackie pierwszym stopniem do wyższego wykształcenia
Prace licencjackie - pierwszy krok na drodze ku magisterium. Zalety systemu bolońskiego w systemie edukacji wyższej w Polsce.

Stosowanie numeracji w pracach licencjackich.
Artykuł daje rady, jak nadawać numerację poszczególnym elementom (rozdziałom, podrozdziałom, itp. itd.), gdy chodzi o prace licencjackie.

Jak przygotować się, aby napisać wartościowe prace licencjackie
Praca dyplomowa jest tym bardziej wartościowa im ciekawsze materiały, które prace licencjackie mają zawierać znajdziemy.

Poszczególne etapy opracowywania pracy licencjackiej.
Prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie powinny zostać tworzone według jasno określonych etapów. Dowiedź się o jakie dokładnie chodzi.

REKLAMA